Οι Εξετάσεις μας

  • 3D Απεικόνιση Κ.Γ.Δ

  • Ψηφιακή Πανοραμική

  • Κωνικής Δέσμης Υπολογιστικής Τομογραφίας – CBCT

  • Ψηφιακή Κεφαλομετρική

  • Εξωστοματικοί Μέθοδοι

  • Full Mouth

Οι γιατροί μας με πολυετή εμπειρία και κατάρτιση θα φροντίσουν να καλύψουν τις ανάγκες σας.

Η Γναθοπροσωπική Ακτινοδιάγνωση Πάτρας είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης – ακτινοδιαγνωστικό  και διαγνωστικό κέντρο , με τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό ,προσφέροντας υψηλής διαγνωστικής αξίας εικόνα. Η σύγχρονη τεχνολογία και το εξειδικευμένο προσωπικό μας συμμαχούν για μια ιδιαίτερα αξιόπιστη διαγνωστική λύση , με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας προς τον ασθενή.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ